VIDEO CLIP

TÌM KIẾM

LOGO ĐỐI TÁC


 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Nâng cao tay nghề - Thành công cùng Vĩnh Thành"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐUA “NÂNG CAO TAY NGHỀ – THÀNH CÔNG CÙNG VĨNH THÀNH”

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 02/09/1998 – 02/09/2012 và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa tinh thần sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành đã đề ra trong năm 2012 đồng thời hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 1993 - 2013.

- Phát động phong trào thi đua hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm cao thể hiện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong lao động sản xuất của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nhằm nâng cao uy tín, giá trị cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng tạo ra những sản phẩm có giá trị thõa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và các đối tác hướng đến sự hợp tác bền vững trong thời gian tới.
- Xây dựng văn hóa tốt đẹp cho Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành góp phần nâng cao uy tín, giá trị và thương hiệu của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tổ chức Cuộc thi “Nâng Cao Tay Nghề - Thành Công Cùng Vĩnh Thành” nhằm phát động thi đua chào mừng Ngày Truyền thống Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 02/09/1998 – 02/09/2012, thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành năm 2012 đồng thời hướng đến Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 1993 - 2013.

+ Thời gian dự kiến: Từ 01/08/2012 – 31/12/2013 (Thi hàng tháng or hàng quý)

+ Địa điểm: Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành.

+ Nội dung thi: Thi đóng, thi bó thùng Thanh long 25kg; Thi dán và lên Bản in Thanh Long loại 25kg; Thi máy chạy, thi máy bế, thi máy dợn sóng; Thi lái xe nâng.

+ Đối tượng: Thi đua theo từng cá nhân.

+ Hình thức thi: Hàng tháng (hay Hàng quý) vào ngày cuối mỗi tháng do Ban giám đốc và các Quản lý đánh giá, bầu chọn người chiến thắng.

+ Khen thưởng: Cá nhân xuất sắc giành giải nhất và giải nhì được bầu chọn được khen thưởng bằng giấy khen của Giám đốc công ty, được tuyên dương trên Bảng tin nội bộ của công ty còn được nâng lương trong tháng đó. Nếu tiếp tục duy trì thành tích tốt tiếp tục chiến thắng trong các lần thi tiếp theo và áp dụng tốt trong công việc hằng ngày để hoàn thành tốt nhất công việc được giao thì không hạn chế số lần khen thưởng và nâng lương trong các tháng đó mà còn được khen thưởng xuất sắc trong cả năm. Được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty.

+ Tiêu chí thi đua: Sẽ phổ biến riêng cho từng nội dung thi trong ngày thi.

+ Đăng ký dự thi: Từ ngày 25/07/2012 – 10/08/2012 tại Văn phòng Công ty.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ Đạo:
- Ông Phạm Văn Tường, Giám đốc                            Trưởng ban
- Ông Lê Thành Hưng, P. Giám đốc                            Phó ban thường trực
- Ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch CĐ                      Ủy viên

2. Ban Tổ chức:

- Ông Lê Thành Hưng, P. Giám đốc                           Trưởng ban
- Ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch CĐ                     Phó ban thường trực
- Ông Võ Hoàng Thanh Vũ, Kế toán trưởng               Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Liền, Quản đốc                           Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hòa, Quản đốc                           Ủy viên
- Ông Châu Văn Tồn, P. Quản đốc                           Ủy viên
- Ông Lê Sĩ Hưng, TT Tổ dợn sóng                          Ủy viên

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


- Ngày 24/07/2012: Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện.
- Ngày 25/07-28/07: Họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức triển khai kế hoạch.
- Ngày 28-30/07/2012: Họp triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện.
- Ngày 01/08/2012 – 25/08/2012: Tổ chức thực hiện kế hoạch cuộc thi.
- Ngày 26/08/2012 – 30/08/2012: Họp tổng kết thi đua và rút kinh nghiệm.
- Ngày 01-02/09/2012: Khen thưởng và đọc quyết định nâng lương cho các cá nhân xuất sắc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày truyền thống công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành năm 2012 và hướng tới Kỷ niệm 20 năm Thành lập Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 1993-2013. Ban Giám đốc vận động toàn thể cán bộ và công nhân viên công ty tích cực tham gia thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHẠM VĂN TƯỜNG

Nơi gửi:
- Ban lãnh đạo và Quản lý
- Các tổ, nhóm
- Dán bảng tin công ty,
- Lưu VP.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hưng (P.Giám đốc-Kinh doanh)
Hotline 1: 0944.11.3979
Hotline 2: 0933.114.859
Call lthungvn

Mr. Vũ (Kỹ thuật sản xuất)
Hotline 3: 0933.114.859
Hotline 4: 0918.117.325
Call hoangvukk1

 

LIÊN KẾT WEBSITE

LỊCH