VIDEO CLIP

TÌM KIẾM

LOGO ĐỐI TÁC


 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tổ nhóm vững mạnh – Cá nhân xuất sắc”


I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
- Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống công ty 02/09/1998 – 02/09/2012 và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa tinh thần sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra trong năm 2012 đồng thời hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành 1993 - 2013.
- Phát động phong trào thi đua hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm thể hiện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong lao động sản xuất của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nhằm nâng cao uy tín, giá trị cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng tạo ra những sản phẩm có giá trị thõa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và các đối tác hướng đến sự hợp tác bền vững trong thời gian tới.
- Xây dựng văn hóa tốt đẹp cho công ty Vĩnh Thành góp phần nâng cao uy tín, giá trị và thương hiệu của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tổ chức Cuộc thi “Tổ nhóm vững mạnh – Cá nhân xuất sắc” nhằm phát động thi đua thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty năm 2012 đồng thời hướng đến Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành.
+ Thời gian dự kiến: Từ 01/08/2012 – 31/12/2013.
+ Địa điểm: Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành.
+ Hình thức bầu chọn: Hàng tháng vào ngày cuối mỗi tháng sẽ bầu chọn 2 vòng: Vòng 1 do mỗi tổ tự bầu chọn, vòng 2 do Ban giám đốc và các Quản lý bầu chọn.
+ Khen thưởng: Tổ nhóm và cá nhân xuất sắc được bầu chọn ngoài được khen thưởng bằng giấy khen và hiện kim, được tuyên dương trên Bảng tin nội bộ của công ty còn được nâng lương trong tháng đó. Nếu tiếp tục duy trì thành tích tốt và được bầu chọn xuất sắc thì không hạn chế số lần khen thưởng và nâng lương trong tháng mà còn được khen thưởng xuất sắc trong cả năm. Được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty.
+ Tiêu chí thi đua:
a)    Đối với cá nhân xuất sắc:
-    Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy công ty.
-    Thể hiện tốt tính chuyên nghiệp, có uy tín tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phối hợp tốt với đồng nghiệp hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử tốt đẹp đối với Ban lãnh đạo, khách hàng và đồng nghiệp.
-    Thể hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp, khả năng làm việc nhóm tốt, khích lệ bản thân và đồng nghiệp xem công việc là niềm vui và nguồn cảm hứng sáng tạo, đóng góp ý kiến quý báu để mang lại hiệu quả công việc cao nhất.
-    Thể hiệt tốt tinh thần là người chủ thật sự của công ty, nhiệt tình hăng hái làm việc, chú trọng nâng cao năng suất chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
-    Luôn đề cao cảnh giác để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của công ty. Nghiêm túc đấu tranh với những vấn đề tiêu cực và ảnh hưởng tới uy tín, lợi ích và tài sản của công ty.
b)    Đối với tổ nhóm xuất sắc:
-    Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng nắm bắt và thường xuyên truyền đạt tầm nhìn, sứ mạng, hệ giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, văn hóa công ty, các mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của công ty, nội quy công ty cho các thành viên trong tổ nhóm.
-    Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng thường xuyên liên hệ với Bộ phận văn phòng và Ban lãnh đạo công ty để nắm chắc kế hoạch sản xuất và phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch; năng suất và chất lượng như yêu cầu của công ty và khách hàng.
-    Có nhiều cá nhân đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc.
-    Tổ chức công việc tốt: Đầu giờ mỗi ngày có họp tổ nhóm triển khai công việc, phân công công việc phù hợp cho các thành viên. Trong ngày làm việc đảm bảo và duy trì phối hợp nhóm tốt, tăng cường chế độ tự quản, kiểm tra giám sát; vệ sinh sạch sẽ không gian làm việc, sản phẩm và dụng cụ làm việc được bố trí sắp xếp khoa học, sạch sẽ, ngăn nắp. Cuối ngày kiểm tra, dọp dẹp vệ sinh, kiểm kê và bảo trì bảo dưỡng tài sản theo định kỳ, đánh giá thành tích các thành viên trong tổ để làm cơ sở bầu chọn cá nhân xuất sắc trong tháng để khen thưởng và tăng lương.
-    Xây dựng tinh thần làm việc nhóm và văn hóa nhóm tốt. Động viên, khích lệ và xây dựng không khí làm việc tốt cho các thành viên trong tổ, đoàn kết phối hợp các thành viên trong nhóm tốt để mang lại năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc tốt nhất.  
-    Đảm bảo các tài sản và thiết bị sản xuất được phân công. Đảm bảo không có thành viên vi phạm nội quy công ty.
-    Thể hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng chung tay xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao uy tín, hình ảnh thương hiệu và năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ Đạo:
- Ông Phạm Văn Tường, Giám đốc              Trưởng ban
- Ông Lê Thành Hưng, P. Giám đốc              Phó ban thường trực
- Ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch CĐ        Ủy viên
2. Ban Tổ chức:
- Ông Lê Thành Hưng, P. Giám đốc              Trưởng ban
- Ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch CĐ        Phó ban thường trực
- Ông Võ Hoàng Thanh Vũ, Kế toán trưởng  Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Liền, Quản đốc              Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hòa, Quản đốc              Ủy viên
- Ông Châu Văn Tồn, P. Quản đốc              Ủy viên

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 22/07/2012: Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện.
- Ngày 25/07-28/07: Họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức triển khai kế hoạch.
- Ngày 28-30/07/2012: Họp triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện.
- Ngày 01/08/2012 – 31/12/2013: Tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Ngày 01/09/2012 – 30/12/2013: Họp tổng kết thi đua, đánh giá, bầu chọn và khen thưởng. Họp rút kinh nghiệm định kỳ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày truyền thống công ty và hướng tới Kỷ niệm 20 năm Thành lập Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành. Ban Giám đốc vận động toàn thể cán bộ và công nhân viên công ty tích cực tham gia thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.        

GIÁM ĐỐC CÔNG TYPHẠM VĂN TƯỜNG

 

Nơi gửi:
- Ban lãnh đạo và Quản lý
- Các tổ, nhóm
- Dán bảng tin công ty,
- Lưu VP.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hưng (P.Giám đốc-Kinh doanh)
Hotline 1: 0944.11.3979
Hotline 2: 0933.114.859
Call lthungvn

Mr. Vũ (Kỹ thuật sản xuất)
Hotline 3: 0933.114.859
Hotline 4: 0918.117.325
Call hoangvukk1

 

LIÊN KẾT WEBSITE

LỊCH